پوشش گستر قشم در یک نگاه

پوشش گستر قشم یک شرکت خصوصی ایرانی است که مجری پروژه های ساختمانی مسکونی، تجاری و صنعتی می باشد. تخصص این شرکت در طراحی، تهیه و اجرای سیستمهای محافظت غیر عامل در برابر حریق، عایق های صوتی و حرارتی و پوششهای محافظتی (خشکی – دریایی) می باشد.